Diensten

Wat kan ik bieden aan scholen?

Als directeur heb ik altijd veel tijd gestoken in ouders. Op meerdere scholen heb ik de ouderparticipatie weten te vergroten en daarmee ook de ouderbetrokkenheid. Dit laatste door bijvoorbeeld het aanstellen van een oudercontactpersoon in de school.

Ik kan helpen dit op jullie school te regelen en/of leerkrachten te coachen of trainen in het omgaan met ouders. Voor extra informatie: de website van 'Meetings And Matters'